SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwoń do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj się z Ofertą, Cennikiem

sprawdź

Tenis

Zapoznaj się z Ofertą, Cennikiem

sprawdź

Zarejestruj Się

Członkowstwo

Członkostwo w Towarzystwie Tenisowym SCORE Elbląg jest dobrowolne i uprawnia do:

  • zniżek zajęć tenisowych i squashowych organizowanych przez Towarzystwo Tenisowe SCORE,
  • zniżek obozów, półkolonii organizowanych przez Towarzystwo Tenisowe SCORE,
  • zniżek wpisowego podczas turniejów organizowanych przez Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbląg,
  • pierwszeństwa podczas zapisów do wszystkich imprez, zajęć, obozów oraz półkolonii organizowanych przez Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbląg.

Składka członkowska wynosi 5 zł miesięcznie lub 50 zł rocznie. W przypadku 2 osób z jednego gospodarstwa domowego składka pomniejszona jest do 3zł miesięcznej składki lub 30 zł składki rocznej; w przypadku większej ilości osób składka wynosi odpowiednio 2 zł lub 20 zł. Składkę należy uiścić bezpośrednio na koncie TT SCORE Elbląg:

Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbląg
ul. Kossaka 9/37, 82-300 Elbląg

Alior Bank
61 2490 0005 0000 4530 2905 1939

W tytule przelewu prosimy o wyszczególnienie okresu oraz osób za które dokonywana jest płatność.

Osoby przystępujące do Towarzystwa Tenisowego SCORE Elbląg zobowiązują się iż zapoznali i akceptują Statut TT SCORE Elbląg, a także wypełnić poniższą deklarację członkowską i podpisaną:

  • dostarczyć osobiście trenerowi podczas zajęć organizowanych przez Szkolę Tenisa SCORE Elbląg lub Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbląg,
  • wysłać mailem na adres: admin@tenis.elblag.pl

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej deklaracji oraz po zaksięgowaniu wpływu kwoty składki na konto Towarzystwa, Zarząd na najbliższym posiedzeniu dokona wpisania nowych osób na listę członków.

Załączniki:   Deklaracja.doc (41kb)