SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

W?adze TT Score

Prezes: Rados?aw ?uczak
Wiceprezes: Krzysztof Wojta?
Sekretarz: Wies?awa Gr?dzi?ska
Cz?onek zarz?du: Piotr Skorek

Komisja rewizyjna: 

Aldona Wojta?
Magdalena Jankun
Ewa Skorek

S?d kole?enski:

Mariusz Jankun
Leszek Gr?dzi?ski
Agnieszka Makarewicz