SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Lejdis Squash

Specjalne zaj?cia stworzone z my?l? o kobietach. Jedna godzina to a? 800 spalonych kalorii, a do tego wy?mienita zabawa. Squash doskonale poprawia sprawno?? fizyczn? jak i psychiczn?, kszta?tuje sylwetk?, wp?ywa na j?drno?? dolnych partii cia?a w szczególno?ci ud i po?ladów, buduje ?elazn? kondycje, poprawia kr??enie, podnosi poziom endorfin. Zaj?cia przeznaczone s? dla wszystkich pocz?tkuj?cych Pa?, które rozpoczynaj? swoj? przygod? ze squashem i chcia?yby podczas zaj?? popracowa? zarówno nad sylwetk? jak i technik? gry.  Równocze?nie na dwóch kortach odbywaja si? zaj?cia dla grupy poczatkujacej i zaawansowanej. 
  
Nabór do nowej grupy lejdis squash- pi?tek 18.30-20.00
 
Dla wszystkich rozpoczynaj?cych przygod? z squoshem, zapewniamy rakiety i ca?y sprz?t potrzebny do przeprowadzenia treningu! 
 
Cena :
Zaj?cia 1raz w tygodniu-100z?
Zaj?cia 2razy w tygodniu- 195z?
Zaj?cia jednorazowe- 30z?