SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Si─Ö

Szkˇ?ka Tenisowa

Program dedykowany jest dla dzieci pocz?tkuj?cych, w wieku 7-9 lat. Treningi odbywaj? si? w grupach 3-6 osobowych z jednym trenerem. Treningi trwaj? 1 godzin? zegarow?. Cz?stotliwo?? treningów: raz lub dwa razy w tygodniu, 12 miesi?cy w roku (bez przerwy wakacyjnej). W przypadku nieobecno?ci dziecka na treningu istnieje mo?liwo?? odrobienia zaleg?ego treningu po uprzednim uzgodnieniu z trenerem.
Godzinne treningi obejmuj? zarówno nauk? gry w tenisa jak i elementy treningu ogólnorozwojowego. Realizowany program nauki gry w tenisa jest oficjalnym programem szkoleniowym dzieci Tenis 10, opracowanym przez Polski Zwi?zek Tenisowy w zgodno?ci z programem szkolenia dzieci "Play and Stay" opracowanym przez Miedzynarodow? Federacj? Tenisow? (ITF).

Cennik

Zaj?cia 2x w tygodniu – 165z?
Zaj?cia 1x w tygodniu-90z?

Dla wszystkich rozpoczynaj?cych przygod? z tenisem, zapewniamy rakiety i ca?y sprz?t potrzebny do przeprowadzenia treningu!