SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Grupy m?odzie?owe (12-18 lat)

Zaj?cia dostosowane do wieku i umiej?tno?ci zawodników. Dzi?ki zaj?ciom poprawisz swoj? kondycje, wytrzyma?o?? fizyczn? - niewiele jest sportów tak ogólnorozwojowych jak squash. Dodatkowo, to masa dobrej zabawy i przy odrobinie szcz??cia fascynacja sportem na ca?e ?ycie. Zaj?cia trwaj? 1,5h

Cena

Ilo?? zawoników

Zaj?cia 2x w tygodniu – 200 z?/miesi?c

Zaj?cia 1x w tygodniu- 90z?/miesi?c

Do 6 osób na treningu

Zaj?cia 1x w tygodniu- 105 z?/miesi?c