SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Zaj?cia dla Doros?ych

Dla doros?ych graj?cych i rozpoczynaj?cych nauk? gry w tenisa, proponujemy zaj?cia grupowe, jak i indywidualne. Zapewniamy rakiety tenisowe, pi?ki oraz niezb?dny sprz?t do realizacji treningu. Osobom zdecydowanym na zakup sprz?tu udzielamy fachowej pomocy w doborze odpowiedniej rakiety. Zaj?cia trwaj? 1,5h

Cennik- cena uzale?niona jest od ilo?ci osób bior?cych udzia? w zaj?ciach