SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Trening Indywidualny

Trening indywidualny jest idealnym sposobem szybkiego opanowania umiej?tno?ci, gdy? trener po?wi?ca ca?? sw? uwag? jednemu zawodnikowi. Dla m?odszych jest wspania?ym uzupe?nieniem treningu grupowego, elementem wprowadzaj?cym dziecko w ?wiat prawdziwego treningu tenisowego. Z biegiem lat trening indywidualny zaczyna dominowa?, a grupowy pe?ni rol? uzupe?niaj?c?. Dla m?odzie?y gimnazjalnej i licealnej, trening indywidualny jest sposobem na szybkie opanowanie tajników gry i co za tym idzie szybkie czerpanie z niej przyjemno?ci. Na treningi indywidualne równie? zapewniamy rakiety, pi?ki i ca?y sprz?t potrzebny do realizacji treningów

1h treningu indywidualnego dla dzieci - 80z? (kort w hali + trener), dla doros?ych - 90 z?