SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

OBÓZ TENISOWY OLECKO 2018 dla dzieci i m?odzie?y

 

OBÓZ TENISOWY ( dla chetnych squashowy) Olecko 2018

Data: 16.07-27.07.2018

Ilo?? miejsc: 40

Uczestnicy: 7-13 lat , 14-19 lat wszystkie poziomy zaawansowania( pocz?tkuj?cy równie?)

Wy?ywienie: ?niadania, obiady oraz kolacje podawane w formie bufetu na terenie hotelu. 

Kadra Szkoleniowa : Piotr Skorek, Dawid Diffenbach,  Mateusz Skorek,  Aleksandra Ciechanowicz

Lokalizacja:  Olecko -  malownicza, turystyczna miejscowo?? nad jeziorem

Zakwaterowanie:  Hotel Colosseum. Uczestnicy b?d? zakwaterowani w  pokojach 3,4 osobowych z ?azienkami oraz TV o wysokim standardzie. www.hotelcolosseum.pl

 Cena zawiera:

– zakwaterowanie

– wy?ywienie

– transport ( autokar turystyczny z klimatyzacj?)

– ubezpieczenie

– opiek? kadry pedagogicznej

– dwa treningi tenisowe lub squashowe dziennie  prowadzone  grupach na ró?nych poziomach zaawansowania

– treningi ogólnorozwojowe , zaj?cia d?udo

- sporty uzupe?niaj?ce (koszykówka, palant, siatkówka pla?owa itp.)

–   wyj?cia na kryt? p?ywalnie

– pla?owanie nad jeziorem  ( w zale?no?ci od pogody)

- wyj?cie na ?ciank? wspinaczkow? lub do parku linowego

- wycieczki rowerowe i marszobiegi wokó? jeziora

–  obozowy turniej tenisowy

-obozowy  turniej tenisa sto?owego

- zaj?cia ?wietlicowe

- medale i nagrody za turnieje

Cena: 2100

Promocja: Uczestnik , który bra? udzia? w latach poprzednich w obozach  i pó?koloniach organizowanych przez Szko?e Tenisa Score zni?ka 50z?

Zapisy i zadatek przyjmowane: Zapisy : biuro@tenis.elblag.pl lub pod numerem 695-447-385, 603670915  do 15.03.2018 zadatek(50%),

 Towarzystwo  Tenisowe SCORE

ul. Kossaka 9/37, 82-300 Elbl?g

61 2490 0005 0000 4530 2905 1939

UWAGA: miejsca s? traktowane jako zarezerwowane z chwil? wp?aty zadatku

 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU DO POBRANIA ZNAJDUJE SI? W ZAK?ADCE PÓ?KOLONIE 2018