SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwoń do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj się z Ofertą, Cennikiem

sprawdź

Tenis

Zapoznaj się z Ofertą, Cennikiem

sprawdź

Zarejestruj Się

Challenge Score

Challenge

Wazne daty:

17.05.2015- turniej otwarcia sezonu

01.06.2015- rozpoczęcie challenge oraz 31.08.2015 zakończenie challenge

26.09.2015- turniej na zakończenie sezonu 

Zapisy do challenge prosimy kierować pod adres: biuro@tenis.elblag.pl

 Piramida challange open- 01.06.2015

  1.Mateusz Skorek

                                                                                                          2.P.Kwiatkowski 3.R.Wojtaś

                                                                                              4.R.Mazur5.P.Oleszczuk6. M.Borzestowski

     7.B.Kazubek 8. K .Pietruszka 9.L.Grędziński 10.K.Skorek

     11.P.Szymański 12.A.Rutkowska 13.M.Sroka 14.P.Wołoszański15.S.Miros

  16. J.Przezpolewski 17.P.Bazela 18.P.Deorocki 19.W.Jankun 20.J.Połczyńska 21.P.Kuna

 22.M.Czernis 23.Tadeusz 24. W.Zając 25.A.Jargieła 26. K.Gago 27.M.Stankiewicz 28. J.Wrzosek

29.R.Naumowicz 30. M.Statek 31. Z.Stefańska 32. J.Zacharska 33. J.Bierońska 34. D.Jargieła 35. N.Czernis 36.M.Jackowsk

37. J.Michałowski 38.O.Witek 39. J.Majewski 40. K.Jakimowicz 41. I.Kłosowski 42. J.Chmielewski 43. H.Sroka 44. D.Jarosz 45. M.Burzyńska

 

45. P.Kowalik 46. M.Nowodrzyński 47. D.Woodbridge 48. S.Babecki 49.J.Witek 50. W.Osmulski 51. M. Kazibut 52. O.Skoczylas 53. J. Jaśniewski 54. J.Tucholski 

Challange damsk

1.Karolina Skorek

  2. Anna Rutkowska  3. W. Jankun 4. J.Połczyńska

  5. P.Kuna 6. A. Jargieła 7. A. Zając

  8. E. Skorek 9. J. Kowalik 10. Marta Więckiewicz 11. Teresa Gago

  12.A Panuś 13. R. Borowiecka 14. Z. Stefańska 15. J. Zacharska 16. J Bierońska

  17. D. Jargieła 18. N. Czernis 19. O. Pindrall  20. O. Domachowska 21. S. Szopka 22. M. Komorowska

 

 23. K. Kacprzak 24. K. Orlicka 25. K. Nowodrzyńska 26. M. Burzyńska 27. Z. Mielewska 28. W. Zwolińska 29. Z. Różańska

 

 

Regulamin Challenge’u

Cele i zasady uczestnictwa
1. Organizatorem Challenge’u jest Szkoła Tenisa Score w Elblągu.
2. Celem Challenge’u jest stworzenie wszystkim tenisistom-amatorom, korzystającym z usług ST Score Elbląg, stałej możliwości rywalizacji z graczami o zbliżonym poziomie gry, a przez to doskonalenia swoich umiejętności.
3. Challenge jest prowadzony w następujących kategoriach:
• Kategoria „Open” – dla wszystkich uczestników obojga płci, bez ograniczeń wiekowych;
• Kategoria kobiet – uczestniczkami mogą być wszystkie kobiety
4. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach Challenge na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przystępując do Challenge’u każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

System rozgrywek
1. Każdy uczestnik ma prawo wyzwania do gry innego uczestnika który jest na tym samym poziomie w piramidzie i o jeden poziom wyżej.
2. W celu wyzwania należy:
• poinformować Wyzwanego, oraz Administratora, o fakcie wyzwania, telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
• zaproponować miejsce, a także, do wyboru Wyzwanego, dwa terminy rozegrania spotkania.
3. Obowiązkiem Wyzwanego jest podjęcie wyzwania i potwierdzenie terminu spotkania. Wyzywany może podać alternatywny termin rozgrywek
4. Jeżeli z winy Wyzwanego spotkanie nie dojdzie do skutku w terminie 14 dni od daty wyzwania, Wyzywającemu będzie przyznany walkover (4:0 4:0). Uczestnik, który dwukrotnie nie przyjmie wyzwania, zostanie przesunięty na koniec listy.
5. W przypadku zwycięstwa Wyzywający zajmuje na liście miejsce Wyzwanego, zamieniając się miejscami.
6. Obowiązkiem zwycięzcy jest poinformowanie Administratora w ciągu 48 godzin o wyniku spotkania, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, pod rygorem uznania spotkania za nieodbyte.
7. W przypadku porażki uczestnik może wyzwać tego samego gracza nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od poprzedniego spotkania.
8. Gracz wcześniej niesklasyfikowany, przystępujący do Challenge’u zajmuje ostatnie miejsce w piramidzie.
9. Uczestnik ma prawo zawieszenia swojego udziału w Challenge’u na okres do 30 dni, przez poinformowanie o tym Administratora, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
10. Na czas zawieszenia udziału pozycja „urlopowanego” zawodnika nie będzie brana pod uwagę przy wyzwaniach.
11. Uczestnik, który w ciągu kolejnych 30 dni nie rozegra w ramach Challenge’u ani jednego spotkania, może zostać usunięty z listy. Ponowne przystąpienie do Challenge’u może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych powyżej (pkt 8).

Organizacja spotkania. Przepisy gry
1. Wyzywający dokonuje wynajmu kortu, na obiekcie według własnego wyboru, na czas niezbędny i wystarczający dla rozegrania spotkania. Koszty wynajmu ponoszą solidarnie (po 50%) Wyzywający i Wyzwany.

TERMIN CHELLENGU  JEST DOWOLNY,

TERMIN WYZNACZONY PRZEZ SZKOŁE TENISA SCORE: NIEDZIELA GODZINA 17.00 (KORTY AGRYKOLA). Dla członków TT SCORE spotkanie jest darmowe, dla zawodników, którzy nie są członkami- 10zł

2. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. W przypadku spóźnienia ponad 15 minut przeciwnikowi przysługuje walkover.
3. Piłki do rozegrania spotkania  dostarcza Wyzywający. Uczestnikom Challenge’u przysługuje 20% zniżka na piłki zakupione w 3rakiety.pl
4. Wszystkie spotkania w ramach Challenge są rozgrywane według „Przepisów gry w tenisa ITF”, do dwóch wygranych setów skróconych do 4 gemów; przy stanie 3:3 w każdym secie obowiązuje tie-break; set trzeci odbywa się w formie super tie-breaka (do 10 pkt.)
5. Spotkania rozgrywane są bez sędziego. Obowiązkiem każdego uczestnika jest wywoływanie autowych piłek na własnej połowie kortu.

Administracja
1. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek Challenge sprawuje Administrator Challenge’u. Administratorami są: Mateusz Skorek, Piotr Skorek, Karolina Skorek oraz Olga Grędzińska.
2. Zadania i uprawnienia Administratora:
• sporządzenie i aktualizacja list Challenge we wszystkich kategoriach;
• utrzymywanie rejestru wyzwań i rozegranych spotkań;
• ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w tenisa;
• ostateczne i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów;
• prawo podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału w Challenge’u, wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin Challenge lub winnego niesportowego zachowania; od decyzji dyscyplinarnych Administratora przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do zarządu ST Score.
3. ST Score nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Challenge, w szczególności za uszczerbek na zdrowiu uczestników lub innych osób oraz za szkody majątkowe.

Piramida:

X

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxx