SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Kolejne udane wyst?py zawodnikw ST SCORE

W miniony weekend wysok? form? zaprezentowa?o dwóch o?miolatków z Elbl?ga :)

W sobot? w gda?skim klubie tenisowym Di?aj wysokie trzecie miejsce w turnieju do lat 9 zaj?? Igor Bazela. Igorek rozegra? bardzo dobre pojedynki i dzielnie walczy?.

Niedziela nale?a?a do Igora Piotrowskiego, który zwyci??y? turniej w kategorii pomara?czowej w Sopockim Tenis Klubie. Igorek wykaza? si? du?ymi umiej?tno?ciami i ?wietn? koncentracj? nietrac?c ani jednego gema.

Tydzie? wcze?niej dobr? gr? zaprezentowa? Piotr Kowalik, który dotar? do ?wier?fina?u turnieju do lat 10 w Poznaniu. Przegra? w nim po wyrównanej walce z drugim rozstawionym zawodnikiem turnieju.