SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Rusza liga tenisowa Score!

Zapraszamy do udzia?u w lidze tenisowej Score!

 

Regulamin ligi tenisowej Score 2018:

 

 

1. Liga zostanie rozegrana w dwóch kategoriach: open i pa?

2. Liga rozpocznie si? podzia?em grup wed?ug umiej?tno?ci do dnia 26.05.2018

3. Rozgrywki rozpoczn? si? turniejem otwarcia ligi – 25.05.2018 a zostan? zako?czone 29.09.2018. Równocze?nie zostanie rozegrany turniej ko?cz?cy sezon.

5. System gier to ka?dy z ka?dym w grupie (mecz oraz rewan?).

6. Ka?dy mecz gramy do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach decydowa? b?dzie super tiebreak (do 10 punktów, przy 9-9 gramy do dwóch punktów przewagi).

7. Punktacja:

- mecz wygrany 2:0 3 punkty

- mecz wygrany 2:1 2 punkty

- mecz przegrany 1:2 1 punkt

- mecz przegrany 0:2 0 punktów

8. Zawodnik, który zwyci??y? ma obowi?zek wys?a? sms z wynikiem pod numer 693252096

9. Wpisowe do ligi to 120 z?otych (w cenie puszka pi?ek przeznaczanych na mecze ligowe)

10. Wynaj?cie kortu na mecze ligowe :

- przed po?udniem w dni powszednie 10 z?otych za godzin?

- po po?udniu oraz w weekendy i dni ?wi?teczne 15 z?otych za godzin?

11. Zapisy do ligi poprzez formularz dost?pny na kortach lub na stronie internetowej (mo?liwo?? przes?ania emailem na adres skorek.mateusz@gmail.com)

12. Pierwszych dwóch zawodników awansuje do grupy wy?ej , a dwóch zawodników ostatnich spada do grupy ni?ej. Zawodnik uplasowany w grupie ni?szej na trzecim miejscu gra mecz bara?owy z zawodnikiem trzecim od ko?ca grupy wy?szej.

13. Istnieje mo?liwo?? zapisania si? do ligi w trakcie jej trwania

14. W lidze mog? wystartowa? wszyscy zawodnicy, którzy nie s? sklasyfikowanie w pierwszej 30-tce m?odzików, 100tce – kadetów , juniorów i seniorów

15. Zawodnicy umawiaj? si? ze sob? telefonicznie.

 

 

Formularz:

 

Formularz zg?oszeniowy ligi tenisowej Score:

 

 

Imi? i nazwisko:………………………………………………………………………

Kategoria: open / kobiety

numer telefonu: ……………………………………………………………………….

 

 

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezb?dnych do prowadzenia ligi tenisowej Score Elbl?g (zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z pó?n. zm.)