SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Rusza Liga Tenisowa Tecnifibre!

 

Regulamin Elbl?skiej Ligi Tenisowej Tecnifibre:

:

 1. Sponsorem tytularnym jest firma Tecnifibre. Organizatorem Szko?a Tenisa Score Elbl?g oraz MOSiR Elbl?g

 2. Liga zostanie rozegrana w dwóch kategoriach: open i pa?

 3. Zg?oszenia do ligi przyjmowane b?d? do 10.05.2020. Podzia? nast?pi wed?ug zestawienia ko?cz?cego sezon 2019. Istnieje mo?liwo?? zapisania si? do ligi w trakcie jej trwania (start w najni?szej grupie).

 4. Organizator ma mo?liwo?? przydzielenia dzikiej karty do dowolnej ligi w uzasadnionych przypadkach.

 5. Rozpocz?cie ligi nast?pi 11.05.2020. Zako?czenie pierwszej kolejki 31.07.2020. Przewidywany termin zako?czenia ligi 11.10.2020 (mo?liwo?? przed?u?enia przy sprzyjaj?cych warunkach pogodowych).

 6. System gier to ka?dy z ka?dym w grupie.

 7. Ka?dy mecz gramy do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach decydowa? b?dzie supertiebreak (do 10 punktów, przy 9-9 gramy do dwóch punktów przewagi).

 8. Punktacja:

  • mecz wygrany 2:0 3 punkty

  • mecz wygrany 2:1 2 punkty

  • mecz przegrany 1:2 1 punkt

  • mecz przegrany 0:2 0 punktów

  Zawodnik, który zwyci??y? ma obowi?zek wys?a? sms z wynikiem pod numer 693252096 lub zanotowa? na tablicy wyników na tarasie domku klubowego (w przypadku braku sms lub wpisu na tablicy wyników, mecz mo?e zosta? niezaliczony do klasyfikacji)

 1. Wpisowe do ligi to 140 z?otych (w cenie dwie puszki pi?ek Tecnifibre przeznaczanych na mecze ligowe)

 2. Wszystkie mecze nale?y rozgrywa? pi?kami Tecnifibre X-One (istnieje mo?liwo?? dokupienia pi?ek X-One w klubie Score w promocyjnej cenie 22 z? za puszk? z 4 pi?kami)

 3. Mecze nale?y rozgrywa? na obiektach tenisowych Score (korty ziemne oraz hale na uroczej i daszy?skiego). Wynaj?cie kortu ziemnego na mecze ligowe :

  • przed po?udniem w dni powszednie 12 z?otych za godzin?

  • po po?udniu oraz w weekendy i dni ?wi?teczne 18 z?otych za godzin?. Korty w hali 30 z?otych za godzin?

  • dop?ata za sztuczne o?wietlenie 5 z?otych za godzin?

 4. Zapisy do ligi smsem pod numerem telefonu 669910506 lub 693252096

 5. Pierwszych dwóch zawodników na koniec kolejki, awansuje do grupy wy?szej , a dwóch zawodników ostatnich spada do grupy ni?szej.

 6. W lidze mog? wystartowa? wszyscy zawodnicy, którzy nie s? sklasyfikowani w pierwszej 10tce m?odzików, 20tce – kadetów , juniorów i seniorów

15. Mecze umawiane b?d? przez organizatorów ligi!!