SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwo? do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Tenis

Zapoznaj si? z Ofert?, Cennikiem

sprawd?

Zarejestruj Się

Cennik

 

 

Cennik Szko?a tenisa SCORE

 

 

 

Wynajem hali tenisowej od maja do wrze?nia

40 z?/ 1h

Wynajem hali tenisowej od pa?dziernika do kwietnia 60 z?/ 1h

 Sta?a rezerwacja hali od pa?dziernika do kwietnia

Wynajem kortów otwartych dni powszednie do godz 14

- sta?a rezerwacja do godz 14

Wynajem kortów otwartych od godz 14

-sta?a rezerewacja od godz 15

Wynajem kortów otwartych w weekendy

- sta?a rezerwacja w weekendy

Wynajem kort,ów otwartych z o?wietleniem w dni powszednie

Wynajem kortów z o?wietleniem w weekendy

 

 55 z?/h

 

14 z?

12 z?

 

25 z?

20 z?

20 z?

 

16 z?

 

35z?

 

30 z?

Zaj?cia doros?ych indywidualne
maj- wrzesie? 85 z? / 1h*
pa?dziernik- kwiecie? 90z? / 1h*
Zaj?cia w dwuosobowej grupie
maj- wrzesie? 90z?/ 1h za dwie osoby*
pa?dziernik- kwiecie? 95z?/ 1h za dwie osoby*
Zaj?cia doros?ych - udzia? trzech osób
maj- wrzesie? 95z?/ 1h za trzy osoby*
pa?dziernik- kwiecie? 99z?/ 1h za trzy osoby*
Zaj?cia grupowe dzieci  cztero osobowe

1h dwa razy w tygodniu

1.5h dwa razy w tygodniu

190z? za miesi?c

270z? za miesi?c

1h raz w tygodniu

1.5h raz w tygodniu

100 z? za miesi?c

140 z? za miesi?c

Zaj?cia dzieci indywidualne
maj-wrzesie? 75 z?/ 1h*
pa?dziernik- kwiecie? 80z?/ 1h*
Zaj?cia dzieci w dwuosobowej grupie
maj- wrzesie? 80z?/ 1h za 2 dzieci*
pa?dziernik - kwiecie? 85z?/ 1h za 2 dzieci*
Zaj?cia dzieci w trzyosobowej grupie
maj- wrzesie? 85z?/ 1h za 3 dzieci*
pa?dziernik- kwiecie? 90z?/ 1h za 3 dzieci*
Zaj?cia grupowe- grupa doros?ych (5-6osób)
Op?ata miesi?czna 1x w tygodniu 1,5h- op?ata zrycza?towana 110z?
Op?ata miesi?czna 2x 1 tygodniu 1,5h- op?ata zrycza?towana 210z?
Zaj?cia grupowe dzieci- szkó?ka od 5 do 6 osób
Op?ata miesi?czna 1x w tygodniu x1h 90z?
Op?ata miesi?czna 2x w tygodniu x1h 165z?
Op?ata miesi?czna 3x w tygodniu x1h 235z?
Zaj?cia grupowe dzieci m?odzie?y od 5 do 6 osób
Op?ata miesi?czna 1x w tygodniu x1,5h 105z?
Op?ata miesi?czna 2x w tygodniu x1,5h 200z?
Op?ata miesi?czna 3x w tygodniu x1,5h 280z?

 

Ceny obowi?zuj? od 1 wrze?nia 2018 roku.

* Stawka dotyczy zaj?? z instruktorem . Przy zajeciach z trenerem  obowi?zuje wy?sza stawka .

Op?aty za zaj?cia grupowe nale?y regulowa? z góry do 10 dnia danego miesi?ca.

Dzieci i doro?li korzystaj?cy z indywidualnego toku szkolenia ustalaj? stawki osobi?cie z trenerem prowadz?cym.

NA WSZYSTKIE CENY PRZYS?UGUJE ZNI?KA 10% DLA KLIENTÓW Z KART? DU?EJ RODZINY