Szkoła Tenisa Score II dokłada wszelkich możliwych starań, aby zadbać o prywatność, bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Mając na celu rzetelne, przejrzyste i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych klientów firmy przygotowany został dokument zwany dalej „Polityką Prywatności”, który reguluje sposób dbania o dane osobowe, a także prawa, jakie przysługują klientom w związku z przetwarzaniem ich danych. Treść dokumentu „Polityka prywatności” jest zgodna z postanowieniami RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tenisa Score II z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Daszyńskiego 1, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 01.10.2012r. o numerze NIP: 5782912231, REGON:281428183.

W Trosce o bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych firmie stworzone zostały specjalnie zalecenia, procedury postępowania, aby dostęp do danych miały jedynie osoby do tego upoważnione, a dane chronione były z najwyższą starannością .

W Jakich celach Szkoła Tenisa Score II przetwarza dane osobowe?

Szkoła Tenisa wykorzystuje powierzone dane osobowe w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez klienta usługi. Dane osobowe są przetwarzane również w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego, wystawiania rachunku oraz zaświadczeń o uczestnictwie w przedsięwzięciach organizowanych przez Szkołę Tenisa Score II (np. półkolonie, obozy).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tenisa Score II jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie wyrażenia zgody będzie brak możliwości realizacji wybranej usługi z oferty Szkoły Tenisa Score II. Szkoła Tenisa Score II otrzymane dane przechowuje na własne potrzeby, nie udostępnia danych osobistych klientów podmiotom nieupoważnionym.

Jakie dane są przetwarzane ?

Szkoła Tenisa Score II przetwarza następujące dane osobowe:

– dane kontaktowe: Imię , nazwisko, adres e-mail , numer telefonu,

– dane adresowe: adres zamieszkania,

– dane weryfikujące: wiek,

– dane wizerunkowe: zdjęcia i filmy.

Na jakiej podstawie prawnej Szkoła Tenisa Score II przetwarza Twoje dane osobowe ­­­?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy wykonania określonej usługi pomiędzy Panem/ Panią, a Szkoła Tenisa Score II .

Dane osobowe klientów przetwarzane są:

– zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,

– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

-w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia, ukształtowania treści Umowy, zmiany, jak również jej rozwiązania

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych klienta właściwym organom bądź też osobom trzecim, które dokonają zgłoszenia żądania udzielenia wybranych informacji opierając się przy tym na odpowiedniej podstawie prawnej, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jakie prawa ma osoba, której Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tenisa Score II ?

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody czy też ograniczenia przetwarzania. Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w firmie jest możliwy drogą elektroniczna : biuro@tenis.elblag.pl

Przez jaki okres czasu dane osobowe będą przez Szkołę Tenisa Score przechowywane ?

Szkoła Tenisa Score II będzie w posiadaniu danych osobowych przez okres konieczny do realizacji wybranych usług, jak również po ich zakończeniu, celem wykorzystania pojawiających się uzasadnionych interesów Administratora Danych np. marketingu własnych usług- do chwili oficjalnego wycofania zgody, a także do egzekwowania należnych zobowiązań finansowych wobec firmy.

Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności Szkoły Tenisa Score II jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.

Najlepsza szkoła tenisowo squashowa w Elblagu ❤️ Korzystamy całą rodziną i z zajęć tenisowych i z zajęć squashowych ? dodatkowo super organizowane letnie obozy tenisowe dla rodzin- jak raz się pojedzie to jeździ sie już co roku ?

Marika
82-300 Elbląg
ul. Grunwaldzka 135